logoflash OKNÁ

APLIKÁCIA NA PREPOČET CENY PLASTOVÝCH OKIEN
KLIENT: INCON
CIEĽ: Umožniť rýchly a zrozumiteľný výpočet ceny plast.okien s príslušenstvom
POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:Flash 2004

WEBDESIGN::ACTIONSCRIPT::FLEX::FLASH::DEVELOP::PRIEVIDZA::WIT STUDIO
.................... [FLEX + PAPERVISION]
.................... [FLEX + PAPERVISION]
.................... [CANVAS HTML5]