logoflash SAKRET

APP Prepočet spotreby omietok
KLIENT: SAKRET k.s.
PROBLÉM: Pri objednávaní suhých stav.hmôt dochádzalo k chybným prepočtom spotreby a klienti si neuvedomovali nutnosť dodržovania tech.postupov v kladení vrstiev (vynechávanie produtkov/vrstiev, nesprávne kombinácie výrobkov)
CIEĽ: Zjednodušiť vstupy a kontrolu pre uživateľa
POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:Flash
HLAVNÉ PRVKY V REALIZÁCII: Kontrola vstupov a možných kombinácií, grafické zobrazenie.

WEBDESIGN::ACTIONSCRIPT::FLEX::FLASH::DEVELOP::PRIEVIDZA::WIT STUDIO
.................... [FLEX + PAPERVISION]
.................... [FLEX + PAPERVISION]
.................... [CANVAS HTML5]