logoflex OBJEDNÁVKA SKRUŽÍ

APP Objednávka SKRUŽÍ [2009]
KLIENT: PREFABETÓN a.s.
PROBLÉM: Pri objednávaní skruží dochádzalo k chybám pri určovaní uhlov výpustí, možného počtu výpustí, ich parametrov ...
CIEĽ: Odstrániť chybné zadávanie údajov užívateľom, zjednodušiť vstupy a kontrolu pre uživateľa
POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:Flex
HLAVNÉ PRVKY V REALIZÁCII: Kontrola vstupov a možných kombinácií, grafické zobrazenie uhlov pre správne porozumenie pozícií vstupov (medzi objednávateľom a dodávateľom)

WEBDESIGN::ACTIONSCRIPT::FLEX::FLASH::DEVELOP::PRIEVIDZA::WIT STUDIO
.................... [FLEX + PAPERVISION]
.................... [FLEX + PAPERVISION]
.................... [CANVAS HTML5]