logoAPP CCREATOR

CCREATOR
CCREATOR - vyberá informácie o produktoch z dodavateľských cenníkov, aktualizuje ceny a generuje zákaznícke cenníky.
KlLIENT: ELKO
UŽÍVATEĽ:Interné použitie vo firme pre tovrbu cenníkov (xls na web)
CIEĽ:
1.Aktualizácia cien z dodávateľských cenníkov, radikálne skrátenie času na úpravu cenníkov.
2.Tvorba zakazníckych cenníkov na web.
REALIZÁCIA: Aplikácia VBA. Denná aktualizácia cien v priebehu niekoľkých minút.

WEBDESIGN::ACTIONSCRIPT::FLEX::FLASH::DEVELOP::PRIEVIDZA::WIT STUDIO
.................... [FLEX + PAPERVISION]
.................... [FLEX + PAPERVISION]
.................... [CANVAS HTML5]