logoEXCEL VBA Aplikácie

[APP CALCUL - TONDACH]
[APP CCREATOR]
 • v týchto našich aplikáciách išlo hlavne o dobrú analýzu problému a nápad
 • voľba na EXCEL padla z dôvodu vstupov a výstupov
 • užívatelia robia obvyklým "spredsheetovským spôsobom" s minimálnym počtom dialógov (1,2)
 • návrh štruktúry tabuliek a ich prepojenia cez VBA bolo našou hlavnou ideou
 • spôsob realizácie spreadsheet = minimálne náklady na zaškolenie práce s aplikáciami
 • EXCEL VBA ;)
  Jedna zaujímavá oblasť, ktorá je dnes trochu podceňovaná.
  Sila spreadsheetov bola a bude v geniálnom nápade, v ktorom Excel len pokračuje.

  Dostali sme sa k dvom zaujímavým zákazkám, ktoré boli viazané na vstupné data dodávateľov v XLS.
  Voľba na VBA sa aj po pár rokoch ukazuje správna. V súčasnosti spracovať 10 000 riadkov databázi je aj na najpomalšom PC na trhu POHODA.
  Tak výsledkom bola aplikácia s vyžitím interface sily spreasheetu a nápadu, ktorá zákazníkovi umožňuje vyberať ceny od dodávateľov a generovať cenníky denne do 5 minút (CCREATOR).


  WEBDESIGN::ACTIONSCRIPT::FLEX::FLASH::DEVELOP::PRIEVIDZA::WIT STUDIO
  .................... [FLEX + PAPERVISION]
  .................... [FLEX + PAPERVISION]
  .................... [CANVAS HTML5]